2013/04/07

موتور زمان

Posted in عمومی در 13:27 توسط ابک


پس از اختراع ماشین زمان توسط دانشمندان ایرانی، موتور زمان هم جهت رفاه حال اقشار کم درآمد ساخته شد

Advertisements