2012/09/01

ویژگی اجلاس

Posted in عمومی در 08:39 توسط ابک


از مهمترین ویژگی‌های اجلاس سران کشورهای غیر متعهد این بود که کسی هنگام سخنرانی سالن را ترک نکرد.

Advertisements