2012/03/10

دعوا اصفهانی

Posted in عمومی در 09:24 توسط ابک


برو گم شو

تو برو پیدا شو (یعنی تو گم هستی)

Advertisements

2012/03/04

بومی سازی

Posted in عمومی در 08:56 توسط ابک


وزارت کشور اعلام کرد اختلافات موجود در شمارش آرا به علت استفاده از ریاضیات و آمار بومی سازی شده بوده و ربطی به صحت برگزاری انتخابات ندارد.