2012/01/16

خانه سینما

Posted in عمومی در 10:48 توسط ابک


درخشش فیلم معلوم الحال ایرانی در گلدن گلوب هم از برکات تعطیلی خانه سینما بود.

Advertisements

2012/01/15

آموزش آمار

Posted in عمومی در 10:59 توسط ابک


از لحاظ علمی امکان اینکه دو یا چند گروه مختلف در یک جامعه آماری دارای فراوانی 99 درصد باشند وجود ندارد (البته علم آمار هنوز بومی سازی نشده)

2012/01/03

تنگه هرمز

Posted in عمومی در 09:28 توسط ابک


در آخرین تحقیقات کارشناسان نظامی مشخص شد تنگه هرمز به آن تنگی هم نیست که بشود آن را بست.