2011/11/30

پس از اشغال

Posted in عمومی در 00:07 توسط ابک


خوب سفارت رو که اشغال کردیم، حالا باید به فکر طوفان شن باشیم.

Advertisements

2011/11/27

شکست سیاست تحریم

Posted in عمومی در 07:18 توسط ابک


شکست سیاست تحریم، کمر ملت را

2011/11/20

پیش فروش نفت

Posted in عمومی در 19:12 توسط ابک


1- پول نفت را سر سفره‌ها می‌آوریم.

2- به پول پیش فروش نقت سود ‌می‌دهیم.

3- تصویب طرح مالیات بر پیش فروش نفت.

4- در صورت تامین بودجه، پول پیش فروش نفت را پس می‌دهیم.

2011/11/01

سیاه نمایی

Posted in عمومی در 07:17 توسط ابک


سیاه نمایی جرم است، حتی اگر واقعیت سیاه باشد.